Dr. Vargha Dezső ny. főlevéltáros előadása – „Fejezetek a Pécsi Dalárda Történetéből (1847, 1861 – 1902)” 2020. okt. 16. 17:00

2020. október 16. (péntek)
17:00
Német Kör iroda
7621 Pécs, Rákóczi út 55. (1. emelet)
” Dr. Vargha Dezső ny. főlevéltáros
„Fejezetek a Pécsi Dalárda Történetéből (1847, 1861-1902)
A pécsi polgári dalos mozgalom a 19. század elejétől az egyház-zenei
hagyományokra épülő székesegyházi zenei életből és a polgárai
által német nyelvterületről hozott dalos- és egyesületi értékekből
táplálkozott. Liszt Ferenc 1846. évi tolnai, baranyai, pécsi, mohácsi,
eszéki útján művészetével, személyes varázsával nagy hatást
gyakorolt az itteni zenei életére. Az első alapítás 1847.-ben történt,
de az azt követő történelmi események miatt be kellett szűntetni
működését. 1861-ben kezdték újra szervezni, majd ténylegesen
1862.-ben megalapították a Pécsi Dalárdát.
Előadásomban végig szeretném követni működésüket az első
negyven évben. A szervezeti életen, a művészi munkán, a helyi, a
megyei, a hazai és a külföldi szerepléseken keresztül az országos
dalosversenyekig, a jelentős helyi és országos nevezetes
személyiségek támogatásának megszerzéséig, a város dalos
életének összefogásáig, a hangszeres muzsika ápolóival kialakított
együttműködésig, a pécsi hangverseny-életben játszott
meghatározó szerepéig szeretnék szólni lényegre törően arról, mit is
jelentett a Pécsi Dalárda helyi és országos viszonylatban zenei
életünkben. A negyven éves működés megünneplésének
érzékeltetésével szeretném summázni ezt a jelentőséget, előre
mutatván a 20. század további tennivalóira, a Pécsi Dalárda további
szerepére….”
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A járványhelyzetre való tekintettel kérjük, hozzanak magukkal maszkot.
A helyszínen kézfertőtlenítőt biztosítunk!
Fotó