Malenkij-robot – Konferencia 2012

„A Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja”

A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre által Pécsett szervezett 2012. november 23-24-25-i rendezvény összefoglalója

A rendezvény mind a három napon nagyszámú részvétellel zajlott. Sokakat érdekelt a történelem azon része, melyről még mindig keveset tudunk. Az emléknap által érintettek, a Szovjetunióba hurcolt civilek: a Malenkij robotosok és a politikai foglyok.

A szervezést, az emléknapra való méltó megemlékezést segítette a nagylétszámú együttműködő partnerszervezet, a fiatal önkéntesek, dr. Navracsics Tibor miniszter úr fővédnöksége, s a védönökök: dr. Hoppál Péter, Menczer Erzsébet, dr. Páva Zsolt, Tiffán Zsolt, dr. Korinek László, valamint a KIM nemzetiségi pályázata és az EACEA program támogatása.

 

A média nagyfokú érdeklődése is hozzájárult a 2012. májusban elfogadott emléknap népszerűsítéséhez.

Az Emléknap határozatába foglalta, kiket kér fel, hogy gondoskodjanak a méltó megemlékezésről: központi államigazgatási szerveket, az oktatási intézményeket, az egyházakat és a civil szervezeteket, a közszolgálati médiumokat, valamint az önkormányzatokat.

Egyesületünk civil szervezetként vállalta a megemlékezés megszervezését a város és a megye felé.

Emlékprogramunk 2012. november 23-án délután 14.30 órakor a Művészetek és Irodalom Házában sajtótájékoztatóval indult, melyen jelen voltak a külföldi előadók, köztük a Szovjetunióból, Jekatyerinburgból érkezett, az urali magyar és német sírokat gondozó akadémiai professzor.

15.00 órától író-olvasó találkozó, melynek mottója: „Hová tűnt a sok virág…” – Marlene Dietrich híres dalának kezdősora volt, s egyben Dupka György kárpátaljai író-költő, Malenkij robot kutató most megjelent könyvének címe is.

Túlélőként Berghoffer Róbert emlékezett a Tabu című könyvével kapcsolatban.

Dr. Bognár Zalán, dr. Stark Tamás kiadványaik révén beszéltek eddigi és legújabb kutatásaik eredményéről.

Zsiros Sándor tanár úr, a Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának alapítója azt a szöveggyűjteményt népszerűsítette, melyet elsősorban történelem tanároknak és középiskolásoknak állított össze, ezzel segítve ezen korszakról való megemlékezések szervezését, illetve oktatását.

 

A rendezvény első napja Havasi János és Jurkovics János 2012. júliusi urali kutató- és kegyeleti úton készült filmjének: „Idegen ég alatt” pécsi ősbemutatójának vetítésével zárult. Az urali utat, melyet egyesületünk szervezett, az EU EACEA programja támogatta.

A 2012. november 24-én 9.00 órakor kezdődő emlékkonferencia előadói:

Dr. Bognár Zalán: egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, (Bp.)

Dr. Gerhard Seewann: tanszékvezető egyetemi tanár, PTE-BTK-TTI, (Pécs)

Dupka György: gulágkutató, a Szolyvai Emlékpark-Bizottság felelős titkára, (Kárpátalja)

Alekszej Korszun: történész, a Rehabilitált Történelem Kárpátaljai Emlékkönyv szerkesztő bizottsága kiadói csoportjának vezetője (Ungvár)

Benkő Levente: történész (Erdély)

Márkus Beáta: egyetemi hallgató, PTE (Mecseknádasd)

Dr. Vlagyimir Motrevich: akadémikus professzor, Urali Állami Jogi Akadémia, (Jekatyerinburg)

Dr. Göncz László: történész, a Szlovéniai Magyar Közösség parlamenti képviselője (Lendva)

Köteles László: helytörténész, a CSEMADOK országos alelnöke (Felvidék)

Bartók Csaba: Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége, alelnök (Felvidék)

 

A konferencia második felében három helyiségben kerekasztal-beszélgetésekre volt lehetőség, minden érdeklődő számára. Itt találkozhattak, beszélgethettek túlélőkkel, leszármazottakkal, illetve kutatókkal, történészekkel (e programot külön hirdettük iskolák történelemtanárainak).

A harmadik helyszínen a kollektív bűnösség, kollektív büntetés következményeit feltáró DVD filmek vetítése zajlott, melyek egyesületünk felvidéki, délvidéki, erdélyi, donyeci kutatóútjain készültek.

 

Az érdeklődők, bár mind a két nap késő estig tartott a program, szinte teljes létszámmal kitartottak.

Ugyanígy sokan vettek részt, még az előadók többsége és a média is jelent volt az Emléknap napján, november 25-én a német nyelvű misén a pécsi Belvárosi Templomban, melyet Kele Pál plébános úr celebrált, s a villányi német kórus kísért. A szervezők fatimai zarándokútról hozott gyertyát gyújtottak a Szovjetunióban elhunytak emlékére.

 

A rendezvény a támogatók segítségével elérte célját.

– Méltón tudtunk megemlékezni a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján az áldozatokról és a túlélőkről.

– Felhívtuk a figyelmet Menczer Erzsébet országgyűlési képviselő által beterjesztett, és az Országgyűlés által 2012. május 25-én elfogadott emléknapra. Ebben nagy szerepe volt a médiának, a támogatóknak és együttműködő paretnereinknek.

– Előadóink segítségével bővíthettük az érdeklődők ismeretit a történelem ezen kevésbé ismert, szégyenteljes időszakáról, ahol ártatlan német és magyar civil lakosság ellen irányult megtorlás, a II. Világháború vége előtt és végétől határon belül és túl.

– Programunkkal hozzájárultunk a történelmi igazság megismeréséhez. Minden emléknap, minden ünnep, minden megemlékezés közelebb visz az igazság megismeréséhez.

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjára szervezett „Itt volt a végállomás – Szovjetunió” konferencia résztvevői ajánlást fogadtak el a Magyar Országgyűlés felé:

1.) A Szovjetunióba hurcolt politikai rabok és kényszermunkások emléknapja pécsi konferenciája javasolja a Magyar Országgyűlésnek, hogy a még élő Szovjetunióba internáltak alanyi jogon kapjanak hozzájárulást az otthoni ápolásához, az ingyenes gyógyszerellátáshoz.

2.)Vlagyimir Motrevich professzor urat részesítse állami kitüntetésben az Oroszországban lévő magyar hadisírok gondozásáért tett önfeláldozó munkájáért.

Pécs Megyei jogú város felé:

Péc

3.) Közös emléktábla elhelyezése 2013-ban a Pécsi Vasútállomás falára, a Pécsről és Baranyából az 1944. december 22-ei parancs alapján, 1945. januártól marhavagonokban, Malenkij robotra, a Szovjetunió lágereibe szállított, ártatlan német civil lakosság emlékére.

Részünkről már többször elhangzott egyéb javaslatként:

1.) Önálló, független kutatóintézet létrehozatalának szükségessége, mely a civilként Szovjetunióba internáltak kérdéskörét kutatja, s melyet a Magyar Állam költségvetése normatív alapon támogat a kutatás befejeztéig minden évben.

2.) Forgatókönyv-írás és játékfilm készítés a Malenkij robot történetéről, melyet a világ még kevésbé ismer, de hazai szinten is kevesen.

3.) A történelem tankönyvekbe a II. Világháború témájánál kerüljön be az etnikai alapon, a kollektív bűnösség és büntetés jegyében történő német és magyar származásúak deportálása, a civil lakosságnak a Szovjetunió lágereibe való elhurcolásának története.

áHázáH

Pécs, 2012. november 30.

Matkovits Kretz Eleonóra
elnök

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.