Lágerjárat leírása és állomásai

01

Lágerjárat utazó vagonkiállítás

„A Magyar Országgyűlés a 41/2012. (V. 25.) OGY határozatában 2015-ös, 2016-os évet a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emlékévének nyilvánította.”

A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából elkészítette a „LÁGERJÁRAT” című utazó vagonkiállítást, mely azon magyarországi vasútállomásokat keresi fel, amelyekről a 0060-as parancs alapján – 1944 végén és 1945 elején deportálások indultak a Szovjetunióba.

Egy korabeli G típusú tehervagont rendeztünk be kiállítási térnek. Kordokumentumokkal, képekkel,
vetítésekkel mutatjuk be a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások sorsát, tragédiáját, 1944-49 időszakáról.


A
Lágerjárat egy szimbólum, nem tartalmaz múzeumi tárgyakat, relikviákat. Szimbóluma azemlékezésnek és szelíd eszköze az emlékeztetésnek. Tablókon megjelenik a kor történelmi háttere szöveges formában, fényképekkel illusztrálva. A művészet és a mai technika segítségével emlékeztet XX. századi történelmünk embertelenségeire.

 

Az állomáshelyek helyszínein a környékre vonatkozó legfontosabb tények közléséhez várjuk mindazon szervezetek, magánszemélyek segítségét, akik a „LÁGERJÁRAT” Vagonkiállítás ott tartózkodása alatt rendelkezésünkre tudják bocsátani az 1944-49-es korszak történeti dokumentumait, helytörténeti kiadványokat, hogy a múlt ne menjen feledésbe.

 

A Vagonkiállítás utazó jellege nagy lehetőséget nyújt, hogy minél szélesebb körben váljon ismertté történelmünk sokáig eltitkolt része. A „Málenkij robot” története tabu téma volt, a történelemkönyvek sem tartalmazzák.

Az egész országot behálózó utazó Vagonkiállítás célja, hogy a közönséggel, s elsősorban a fiatalsággal megismertesse az eddig méltatlanul elhallgatott történelmi tényt. A Vagonban ismeretátadó, oktató programra nyílik lehetőség, a helyszíni tárlatvezetés mellett rendhagyó történelmi órát is lehet tartani.

A kiállítás fontos elemei a folyamatosan futó filmek:

  • Jurkovics János-Havasi János: Idegen égalatt – Dokumentumfilm az Ural környéki kutatómunkáról
  • Pécsi Csaba – Pécsi Dániel: A mi Golgotánk – Emlékfilm
  • Havasi Dániel: PERM 36 – Az utolsó GULAG láger – Dokumentumfilm
  • Bartók Csaba: Ártatlanul a Gulágon – Túlélők emlékezete

 

Támogató: GULAG – GUPVI Emlékbizottság

LÁGERJÁRAT ÁLLOMÁSAI

Megnyitó – Bp. Nyugati pályaudvar: 2016. 02.24
Bp. Vasúttörténeti park (Tatai u. 95): 2016. 02. 25. – 03. 15.
Cegléd: 03.19 – 03.30
Kál-Kápolna: 04. 03. – 04. 13.
Miskolc: 04. 15. – 05. 05.
Szerencs: 05. 08. – 05. 18.
Debrecen: 05. 22. – 06. 22.
Balmazújváros: 06. 25. – 07. 14.
Gyula: 07. 16. – 09. 16.
Kiskunhalas: 09. 21. – 10. 03.
Baja: 10. 06. – 11. 03.
Szekszárd: 11. 07. – 11. 22.
Pécs: 2016. 11. 24. – 2017. 01. 15.
Budaörs: 2017. 01. 18. – 02. 25

 

Letöltés PDF formátumban!

További információ:

M a g y a r o r s z á g i N é m e t e k P é c s – B a r a n y a i N e m z e t i s é g i K ö r e

7 6 2 1 . P é c s , R á k ó c z i ú t 5 5 .

 

R o z s n y a i I l o n a – P r o j e k t k o o r d i n á t o r

Te l : 0 6 – 7 0 – 3 9 7 – 0 2 2 3

E – m a i l : n e m e t k o r @ g m a i l . c om

 

Matkovits-Kretz Eleonóra – Elnök

E-mail: nemetkor@gmail.com

Telefon: +36-72 / 213-453

Mobil: +36-20 / 240-9244

 

Kapcsolódó sajtóanyagok megtekintéséhez kattintson IDE

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.