Információk

INFORMÁCIÓ  A  SZERVEZETRŐL,  AZ  ELTELT  30  ÉVRŐL  KIBŐVÍTETT  VÁLTOZAT

A szervezet

Neve:  Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre
Rövidített neve: Német Kör (Megalakulás éve: 1991.január 14. Bíróságilag bejegyezve: 1991.január 28)

Német név: Nationalitätenverein der Ungardeutschen in Fünfkirchen – Branau

Angol név: Pécs-Baranya Ethnic Circle of Germans in Hungary
Címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 55. Tel. / fax: 00 36 72/213-453
Tel.:0036 20/240-92-44
e-mail: nemetkor@gmail.com
honlap: www.nemetkor.hu
Bankszámlaszám: 50400113-11000695
Adószám: 19031202-1-02
Bírósági nyilvántartási szám: Pk.60.010/1991/2 nyilvántartási szám 617 Pécsi Törvényszék Statisztikai számjel: 19031202 9499-529-02
TB nyilvántartási szám: 65612116

Közérdekű önkéntes tevékenység hatósági nyilvántartásának iktatószáma: 11835-2/2006
Közhasznúsági fokozat: Közhasznú 2001
Közhasznú az új civil törvény szerint 2014

Az elnökség tagjai:
Matkovits-Kretz Eleonóra elnök

Walterné Müller Judit társelnök
Márkus Beáta alelnök
Wenczel Csilla alelnök
Az egyesület célja:

1) A német nemzetiségiek magyarországi oktatási intézményeinek támogatása, érdekvédelme.
2) Támogatók szervezése, védnökök felkeresése.
3) A német nemzetiségiek összefogása, az anyanyelvüket már nem beszélő nemzetiségiek identitásának erősítése, a nemzetiségi érdekek védelme.
4) A nemzetiségi hagyományok, a kultúra ápolása, a német nemzetiség hiteles történetének megismertetése.
5) A Kör vállalkozó tagjainak összefogása és a gazdasági ügyek menedzselése.
6) Euro-atlanti integráció elősegítése.
7) EU támogatási rendszerek közvetítése.
8) Szociális fejlesztési programokban való részvétel.
9) Oktatás és programszervezés.

Egyesületünk olyan szervezet, mely tevékenységével igyekszik folyamatosan hozzájárulni a pluralista demokratikus társadalom kialakításához azzal, hogy törekszik megismertetni és elfogadtatni a nemzetiségieket. Bátorítja azok közügyben való részvételét (pl. nemzetiségi önkormányzati választásokra felkészítő sorozattal, figyelemfelkeltő kampánnyal).

Előadássorozatával a kölcsönös megismerésre, toleranciára, a más kultúra értékeire, megbecsülésére hívja fel a figyelmet. Rendezvényei mindig nyitottak, meghívást kap rá a többségi nemzet és a többi nemzetiség is. Fórummal, vélemény-nyilvánítással a kisebbségi jogok érvényesülését, és egyéb programjainkkal is a jogokkal való élni tudást kívánjuk elősegíteni.

Az eltelt 30 év eddigi tevékenységeiből, programjaiból:

Pécsett 12 osztályos német nemzetiségi oktatási centrumának kezdeményezése, Pécs Megyei Jogú Város döntésével (1991.). létrejött a Tiborc utcában a kétnyelvű Német- Magyar Oktatási Centrum.
Német nemzetiségi óvoda családi házból óvodai épületbe költözésének támogatása (1991.)
Német Óvoda, valamint az Autista Gyermekekért Alapítvány javára jótékonysági bál.

Fórumok, kerekasztal-beszélgetések 
a nemzetiségieket és a kisebbségi oktatást érintő kérdésekről.

Fórum: 1) A nemzetiségi könyvtárhálózatról, 2.) nemzetiségi osztályok, iskolák létrehozásának lehetőségeiről, 3.) a nemzetiségi egyesületek megváltozott érdekvédelmi szerepéről, 4.) a szakképzésről, a kisiskolák helyzetéről, a nemzetiségi kollégiumok szerepéről, 5.) a kisebbségi törvény módosítása, 6.) a nemzetiségi kulturális örökség megőrzése (az EU- s csatlakozási folyamatban és az EU- ban).
Nemzetközi civil összefogás az őshonos és történelmi kisebbségekért program keretében (2011. szeptember 14-17) Bécs – Diószeg (SL) – Krakkó helyszíneken tájékoztató fórumok az EU Polgári Kezdeményezéséről.

Konferencia :

 1. október 16-án, a „Kisebbségek az EU-ban”címmel
  2007. áprilisban: az EU-hoz újonnan csatlakozott Romániában civil, elsősorban csángó környezetben az EU-s tapasztalatokról.
  2008. május 30.: Tapasztalatainkról szóló konferencia székhelyünkön,, „A történelmi nemzeti kisebbségek érdekeit hogyan lehet érvényesíteni az EU-ban?” címmel.
  2009. május 29. „Kárpát-medencei élő kulturális örökségünk” témában
  2009. szeptember 25-26. „Utak a gyökerekhez” konferencia a „Malenkij robot”-ról
  2010. Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek”: Emlékkonferencia, fórum, táblaavatás és koszorúzás az ukrajnai Beregszászon és Perecsenyben, Közreműködés a „Sorsok” c. budapesti kiállításon, filmvetítéses előadás a Magyarországi Németek Házában.
  2011. március 4-5. „Kisebbségek Európáért – Európa a kisebbségekért” – a történelmi és őshonos kisebbségek ügye
  2011. március 5-6. Tanácskozás, Aktív Európai Emlékezet
  2011. november 26. Történelmi témájú rendezvény a készülő malenkij robot szöveggyűjtemény tervezetről
  2012. november 23-24-25. „Itt volt a végállomás – Ural” emlékkonferencia a Szovjetunióba elhurcolt rabok és kényszermunkások emléknapján
 2. . január 29. „A kitelepítés 70. évfordulója – Egy kultúra eltűnése, átmentése” elnevezésű nemzetközi konferencia.
 3. november 23-24 Málenki robot Fiatal kutatók kutatási eredményei – Nemzetközi Konferencia

Előadássorozat 1992-től “Gyökereink és más nemzetiségiekkel való kapcsolatunk” címmel. Első részében: Gyökereink: “A németség hiteles története”, második részben: “Nemzetiségiekkel való kapcsolatunk a városban élő kisebbségek megismertetése”, harmadik részben: “A kisebbségek és a vallás”.
2003-2004: „Európai Uniós integráció megközelítése nemzetiségi szempontból”.

Szimpózium (1995. szeptember 21-22.) “A hazai németség története Szent Istvántól napjainkig”.
Nyelvtanfolyam azok számára, akik “von Haus” alapon ismerik a nyelvet, hogy lehetőségük legyen feleleveníteni a nyelvtani szabályokat, és gyakorolni az élőbeszédet.
Nyelvtanfolyam német származású óvónők számára
Nyelvtanfolyam képviselők számára

 1. 2015. október 1.-4. Ausztria-Annaberg (nyelvgyakorlás anyanyelvi környezetben.)

Tanácsadás: jogi és pszichológiai  Oktatás: számítástechnika- és gépírás-oktatás, táncoktatás
Személyiségfejlesztő tréning  (1996., 1998., 2005., 2007., 2009.) konfliktusoldó, tárgyalási készségfejlesztő, pályázatíró és önmenedzsment-fejlesztő, együttműködési és konfliktuskezelési tréning.

Szervezeti menedzsmentet fejlesztő tréningsorozat:  2007. 03.03. Pécs, 2007.04.21. Szeged, 2007.04.28. Budapest, 2007.05.19. Sopron
Szociológiai felmérés: (1997.) az 1994-es kisebbségi választásokról
Város önkormányzatában nemzetiségi bizottság létrehozásának kezdeményezése 1994. 1998. 2002. (1995-től, 1998-ig volt)
Kisebbségi önkormányzatok választására felkészítő sorozat (1994., 1998., 2002.)
Falusegítő program a németségében megfogyatkozott kisközségek segítése kulturális program szervezésével, pályázati tanácsadással (1996-tól folyamatosan)
Tőlünk színes a világ” címmel kulturális és egyházi hagyományok felelevenítésének segítése, népszerűsítése. Programszervezés 11 baranyai kistelepülésen az EKF2010 jegyében

2014 Programsorozat: „Falvaink ékköve a templom” hangverseny és templom ismertető, helyi értékek és népszokások bemutatása Újpetrén és Kiskassán

Euroatlanti integrációt elősegítő programok szervezése (1999. óta) és azokon való részvétel helyi, országos és nemzetközi szinten.

Könyvkiadás

Kiadó: Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre

Felelős kiadó: Matkovits-Kretz Eleonóra – Elnök

1.)1997: “A magyarországi németség története Szent Istvántól napjainkig” két nyelven, Szerkesztő: Füzes Miklós
2.) 1997: “Märchen zum Spielen” mesék német nyelven bábozáshoz (óvodáknak, iskoláknak) Szerkesztő: Matkovits-Kretz Eleonóra
3.) 2009: „Malenkij robot” „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955, magyar-angol-német nyelven. Szerkesztő: Dr. Bognár Zalán

4.) 2010: Malenkij robot – Egyetlen bűnünk a származásunk volt c. kötet magyar-angol nyelvű kiadása, 2011-ben magyar-német bővített újrakiadás
5.) 2010: „Tőlünk színes a világ” színes kiadvány Szerkesztő: Matkovits-Kretz Eleonóra
6.) 2013 „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországban…”:Malenkij robot interjúkötet Szerkesztette: Márkus Beáta
7.) 2013: Zsiros Sándor: „Szemelvények a Gulag memoár-irodalmából” újra kiadatása

8.) 2015: Itt volt a végállomás (magyar nyelven) Főszerkesztő: Bognár Zalán Szerkesztő: Márkus Beáta

9.) 2016: Reinhold Haun: „Anton – Oktyabrszkij – Berlin” magyar nyelvű kiadása

10.) 2017: Itt volt a végállomás (angol nyelven)

11.) 2017: Itt volt a végállomás (német nyelven)

12.) 2017: A 0060-as parancs magyarul – Bognár Zalán – W. Müller Judit

13.) 2017: Der Befehl Nr. 0060. (A 0060-as parancs németül) – Bognár Zalán – W. Müller  Judit

14.) 2019: Konferenciakötet: Malenkij robot Fiatal kutatók kutatási eredményei (német-magyar nyelvű) Szerkesztette: Márkus Beáta

15.) 2019: Utódok emlékezete Album (német-magyar nyelvű)Szerkesztő: Pécsi Csaba

 

DVD kiadás kutató és kegyeleti utakról

– „Utak a gyökerekhez” – Időutazás, Donyec (2009)
– „Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” – Délvidék (2011),
– „Itt volt a végállomás” – Erdély és Felvidék (2011)
– „Idegen ég alatt” / „Unter fremdem himmel” – Ural (2012)

Ismeretterjesztő és dokumentum filmek:

 • GUPVI lágerek foglyai 1-2.rész (2017) című film III.helyezést kapott a komlói  Hétdomb filmfesztiválon
 • Kicsi munkán a Kaukázusban a zalaegerszegi Göcsej Filmszemlén III.helyezést ért el.
 • Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek – Délvidék 2017 (német felirattal)

A filmek szerkesztő rendezője Rozsnyai Ilona, egyesületünk akkori munkatársa volt.

Emléktábla elhelyezés:

 1. január 13-án a Szovjetunióba elhurcolt német polgári lakosság tiszteletére a Szigeti úti volt laktanya falán. Megemlékezés minden évben december 22-én. (A volt laktanya épületét lebontották, így a táblának jelenleg nincs helye.)
  2009.november 21-én, Kárpátalján a szolyvai emlékparkban a „Malenkij robot”-ban elhunytak emlékére.

Kiállítás

1995, 1996. Megyeháza Dísztermében német nemzetiségi festőművészek: Szirmayné Bayer Erzsébet és Kőnig Róbert.
2002. Nemzetiségi festőművészek kiállítása a pécsi Városházán.
2003. Egyesületünk Rendezvénytermében: Nemzetiségiek régi tárgyi emlékei.
2004. Egyesületünk Rendezvénytermében: Ma élő nemzetiségi alkotók művei.
2008. március 28. Nemzetközi nemzetiségi kiállítás sorozat: „Bányászat a képzőművészetben” a Rozsnyói Bányászati Múzeum vándorkiállítása.
2009. május 29. „Kárpát-medencei élő kulturális örökségünk” Pécs, Hotel Palatinus
2013. november 22.  – december 6. TRAUMA kiállítás Pécs, Nádor Galéria
2016. január 29. Német Kör 25 éve Pécs, Hotel Palatinus
2017. január 18-26 “A Szovjetunióba hurcolt rabok és kényszermunkások ” emlékévi záró kiállítás a Kodály Központban és a Tudásközpontban.
2017. január 18-26. Töreki Zsolt fotókiállítása a pécsi Kodály Központban.

Kulturális program:

 • Hagyományápolás: szokásokról, előadás és bemutató
 • Német Polgárbál hagyományteremtő és jótékonysági céllal (1996-2011.) minden január harmadik szombatján a Hotel Palatinus Bartók termében
 • Közös program nemzetiségi egyesületekkel: ének-zene-tánc 2004. április 23., 2006. március 31 – április 7.
 • A hazai német nemzetiség 1000 éves történelmi áttekintése, zene, tánc, misztériumjátékok a Millennium jegyében (2000.)
 • Minden évben egy német nemzetiségi tánccsoport bemutatása. (1996-tól)
 • január 30. Német Kör 25 éves Jubileuma- rendezvény
 • Pécsi Harmonika Fesztivál 2017 (okt.10.-15.) 2018 (okt.1.-6.) 2019 (szept.30.-okt.05.) 2020 (okt.05-09)

Klubfoglalkozások: Kisebb létszámú rendezvények, beszélgetések, illetve találkozás képviselőinkkel, képviselői fogadóórák.
Német nemzetiségi klubestek – 12 történelmi dokumentum- és ismeretterjesztő film vetítése (2016-2017)

„Mit vétettem?” címmel – 11 alkalommal Író-olvasó találkozó szervezése (2017-2018)

2019-től Örökségklub, – Filmklub,  – Olvasó Klub, – Társalgási klub

 Önkéntesek bevonása a programokba (folyamatosan), januárban, februárban német önkéntes, szeptembertől decemberig középiskolások és egyetemista önkéntesek fogadása

PTE együttműködő partnerszervezete (2016. február 19.-től)

Fontosnak tartottuk a kapcsolattartást és kapcsolatépítést más nemzetiségi és nem nemzetiségi egyesületekkel. Programjaik nyitottak voltak mindenki felé, s mi is részt vettünk az általuk szervezetteken.
2013 óta minden évben szervezünk vagy részt veszünk olyan tapasztalatszerző, kapcsolatépítő úton, mely a régiók német önkormányzataihoz, egyesületeihez, intézményeihez szerveződnek határon belül és határon túl.
-2013. Vajdaság-Szabadka.

-2014. nov.22-25. Miskolc és környéke ( Miskolc, Rátka, Szerencs,Ond,Sárospatak,Hercegkút)

-2015.szept. 10-13. Bács-Kiskun és Békés megye ( Baja, Gyula,Elek, Almáskamarás)

-2016.aug.19-31.Veszprém megye ( Veszprém,Hidegkút,Pápa,Zirc,Bakonynána,Magyarpolány,Kislőd,Városlőd,Herend)

-2017. aug.17-20.Budaörs és környéke( Budaörs,Solymár,Zsámbék,Pilisvörösvár)

-2018.aug.17-20 Nyugat-Magyarország( Szombathely,Pornóapáti,Vaskeresztes,Felsőcsatár,Kőszeg,Sopron,Fertőrákos,Ágfalva,Harka)

-2019.okt.25-27  Horvát-Baranya:Eszék és környéke (Eszék, Vukovar, Suza, Krndija, Vinogradi, Ceminac, Jagodnjak, Beli Manasteri, Darda, Hercegszőlős, Walpovo,Csúza, Belje, Dárda, Kácsfalu, Laskafalu, Albertfalva, Karancs, Baranyakisfalud,Újbezdán)

Látogatás, vendégfogadás, folyamatos kapcsolattartás a külföldi testvéregyesületekkel.
Kapcsolatépítés anyaországbeli szervezetekkel.

Sporttalálkozó: Old boys és old girls barátságos sportmérkőzés Fellbach-Stuttgartban, 2004. okt. 7-10.,
Kásádon pécsi nemzetiségi csoportokkal: 2006. június 24.

Részvétel a nemzeti kisebbséget érintő témákban rendezett tanácskozásokon, előadásokon, rendezvényeken, valamint a demokrácia közvetett és közvetlen gyakorlása érdekében közgyűlésen, bizottsági üléseken, fórumokon, előadásokon valamint olyan vitafórumokon, melyek a nemzetiségek életében aktualitással bírnak. Pl.: nemzetiségi- és választási törvény törvénymódosítás tervezeteivel kapcsolatos állásfoglalásokban, Euroatlanti Integrációval kapcsolatos témákban, Emberi Jogi Munkacsoport Nemzetiségi Ügyekért Felelős Tematikus Munkacsoportban (2013-tól)

Tapasztalatcsere: Látogatás az EU intézményeiben, Brüsszelben, 2004. november 21-25. és 2006. március 31 – április 7. között Brüsszelben – Strasbourgban, valamint Eupenben a belga németek autonómia parlamentjében

Bemutatkozás Brüsszelben civil nemzetiségi szervezetként a Magyarországi Régiók Hete rendezvényen 2005. március 14-18.

– 2008. Lap-Top diplomácia civil módra: Nemzetiségi Civil képviselet megteremtése és fenntartása érdekében az Európai Unió egyik központi székhelyén. 

 1. április 8.-tól 15.-igIsmerd meg Nyugat Európa nemzetiségeit: nemzetközi nemzetiségi tanulmányút Dél-Tirolba és Karintiába, a nyugat európai kisebbségi civil élet, a területi és a kulturális autonómia megismerése céljából. (része a Kultúrák közti párbeszéd éve 2008 hivatalos programjának.)

2008-ban részvétel szász földi tanulmányúton és kiállításon, az erdélyi szász kultúra és élet megismerése céljából.

2010. április 18-22. Lap-Top diplomácia II. – Nemzetiségi Civil képviselet megteremtése és fenntartása érdekében Strasbourgban

2010. december 6-9. Kisebbségek Európáért – Európa a kisebbségekért: látogatás Brüsszelbe a 2011-es konferencia előkészítésére, találkozás az EU, EB és a brüsszeli Állandó Magyar Képviselet képviselőivel, lobbi az őshonos és történelmi kisebbségek ügyében

Lap-Top diplomácia civil módra2013 Polgárság Európai Évéhez csatlakozó programszervezés, pályázatírás, Nemzetiségi Civil képviselet

Előadássorozatainkat és nyelvtanfolyamainkat megkezdésük óta – a nagy érdeklődésre való tekintettel –folyamatosan szervezzük. 

Működésünk alatt mindvégig igyekeztünk támogatni többek között alapítványunkon keresztül is a pécsi nemzetiségi óvodát és a nemzetiségi iskolákat. Kiadványainkat eljuttattuk az ország több német nemzetiségi iskolájába.

A Malenkij Robot történetének intenzív kutatása, interjúk készítése, együttműködések határon belüli és határon túli, valamint nemzetközi szervezetekkel, levéltárakkal, a témát kutató történészekkel.
– Aktív európai megemlékezés program 2008-tól

 • „Utak a gyökerekhez” projekt EACEA támogatással. 2008 júniustól. 2009 januártól-májusig: Fiatalok felkészítése, interjú készítésre, kutatásra, terepmunkára  Beregszász,Budaörs, Pécs, Szeged. Együttműködő partnerek: Beregszászi Lehoczky Intézet, ÉMNÖSZ, Szegedi Nemzetiségek Háza. Donyecki kutatóút: Donyeck és Luganszk megyébe (2009  június 26-Július 4)

2009.09.25-26 záró konferencia könyv és drámabemutató

 • Itt volt a végállomás – A polgári lakosság internálása malenkij robotra a Szovjetunióba” projekt: Románia (2011. Május 05-09) és Szlovákia (Június 29 – Július 03) kényszermunkatáborok helyszíneinek felkeresése, megemlékezés.
 • Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” című projekt keretein belül további malenkij robottal kapcsolatos anyagok gyűjtése, emlékkonferencia és koszorúzás Erdély(Nagydisznód, Nagyenyed) és Vajdaság(Szabadka, Zombor) helyszíneken.
 • A Szovjetunióba elhurcolt civil lakosság mementói Magyarországon” programunk során további interjúk készítése a túlélőkkel, valamint online dokumentumtár és térkép létrehozása a magyarországi malenkij robot emlékhelyekkel, az elhurcoltak névlistáival.
 • Sorsok kiállítás és előadás Sárospatakon (Április 8), előadás Gyulán (március 31)
 • Gulag-tanulmányok. Workshop és szeminárium (május 9–12) Miskolci Egyetem
 • Előadás középiskolásoknak: február 25. a pécsi Leöwey Klára Gimnáziumban és Valeria Koch Iskolaközpontban és a Gandhi Gimnáziumban. Előadás és beszélgetés határontúli kutatókkal.
 • EU-s (EACEA) támogatással kutatóút a Donyec medencébe (2009.június 26-tól július 4-ig) és az Uralba (2012).
 • 2013 November 22 – december 6-ig Trauma Kiállítás a Szovjetunióba hurcoltak emléknapja alkalmából, Pécsett, a Nádor Galériában
 • 2013 November 23. Író-olvasó találkozó és előadások a magyarságot és a németséget érintő, a második világháború utáni elhurcolásokról, történészek és kutatók vetítéses előadásai a témában a Hotel Palatinus Nádor termében.

   -A Szovjetunióba való elhurcolások 70.-ik évfordulója 2015. január 20.-2017. február 25.

  • Részvétel a Malenkij Robot 70. évfordulójára alakult Emlékbizottság munkájában
  • A kárpát-medencei rendezvények összegyűjtése, információk továbbítása
  • Lágerjárat – Utazó Vagonkiállítás projekt 2016 február 24-2017.01.25. (Budapest, Cegléd, Kál-Kápolna, Miskolc, Szerencs, Debrecen, Balmazújváros, Gyula, Kiskunhalas, Baja, Szekszárd, Pécs, Budaörs, Budapest-Vasúti Emlékpark(állandó kiállításként)
  • Múzeum pedagógiai tanácskozás az Emlékévvel, illetve a vagonkiállítás projekttel kapcsolatban Kaposváron
  • Részvétel a február 25-i és november 25-i Budapesten megrendezett megemlékező programon
  • Kutató-, emlék-, zarándokutak:

2016.június 24.-július 2.

–       Baskíria-Ufa-Oktyabrszkij, Tatárföld-Jelabuga

2016.augusztus 15.-27.-ig

–     Csecsenföld: Groznij  – Andrejevszkij völgy és Promiszlau területe

–     Grúzia: Tbiliszi körzet

–     Azerbajdzsán: Szumgait (Kirovabadi) körzet – Hanlari körzet

 1. június 27-július 8.-ig

–      Örményország: Jereván-Vanadzor-Ararat

–      Kazahsztán: Szpaszk-Karaganda-Asztana-Alzsir-Almati

–      Üzbegisztán: Taskent

–      Oroszország: Moszkva

  • Történelmi zarándokutak

2016.10.21-25. 

–      Románia: Arad-Nagyszeben-Brassó-Foksány-Jassi-Kolozsvár

2016.11.15.-19

–      Szlovákia: Szepsi, Tornaújfalu

–      Lengyelország: Szanok

–      Ukrajna: Sztarij-Szambor, Szolyva. gyűjtő- és elosztólágereibe.

 • Emléktábla készíttetése Jassi, Foksány (2017.02)
 • Emlékmű állítása Románia Lüget (2016.10.22.) Oktyabrszkij (2016.06.
  • Partnerszervezetek emlékprogramjain részvétel, előadások tartása

 

 1. február 17-18. Pécs: A „Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások Emlékéve” záró programja: DVD-k és filmek bemutatója, könyvbemutatók, régiók beszámolói kutatásaikról, kiállítások: „Válogatás az Emlékév eseményeiből”, „Lágerjárat egy fotós szemével”.

Hangverseny a Szovjetunióba hurcoltak emlékére a pécsi Kodály Központban.

 

Gulag-Gupvi  Emlékévben készült filmek baranyai bemutatója a pécsi Uránia moziban 2018.03.07-2018.05.09. között.

– 03.07 „Kárpátaljai  tragédia”.Forgatókönyvíró,rendező: Hajduk Márta,

– 03.14. „Gupvi lágerek fogjai”,-„Kicsi munkán a Kaukázusban”.Szerkesztő-rendező: Rozsnyai Ilona, – – 03.21.„Sátán fattya”. Rendező: Zsigmond Dezső Producer:Buglya Sándor Zsigmond Dezső,
– 03.28. „Örök tél” Rendező:Szász Attila Forgatókönyvíró: Szász Attila  Köbli  Norbert,
– 05.09.„Kifutás”.Rendező: Gulyás Gyula

 • Előadások tartása tagjaink által, belföldön és külföldön az Emlékév utáni években.

2017: Kolozsvár (Románia), Miskolc,  Gávavencsellő, Pécs, Kaposvár, Budapest, Gyula

2018: Makkosjánosi (Ukrajna), Nagykároly (Románia), Edmonton (Kanada), Budapest (MTA), Komló, Nagynyárád, Pécs, Zengővárkony, Mohács, Bóly, Vecsés, Ceglédbercel, Székesfehérvár,

2019: Bonyhád, Budapest (Sashalom), Gödöllő

2020: Németország Gerlingen 01.19.,  Lengyelország Katowice  03.11.

 • Történelmi Filmklub (2018-2019) – történelmi dokumentum és ismeretterjesztő filmek vetítése hazai és nemzetközi helyszíneken (Vecsés, Ceglédbercel, Miskolc, Szeged és Makkosjánosi (Ukrajna), Szepsi(Szlovákia), Eszék (Horvátország), Zombor (Szerbia)

 

 

Egyesületünk alapítványai:

1.) 1991-től 2006. december 31-ig: “A német oktatási centrumért alapítvány”

2.) 2020.09.18-án megalapítottuk a LÁGER-VAGON Alapítványt, bejegyezve 2021.01.15.

 

 

HÍD-ENCEF nemzetiségi ernyőszervezet létrehozásának kezdeményezése (1999., 2004.) 2006-ban bejegyezve.

 1. LEADER Programhozvaló csatlakozás, alapító tagként Siklós kistérséghez.

Kapcsolatban állunk több országos és nemzetközi nemzetiségi és egyéb civil szervezettel, nemzetiségi önkormányzatokkal.

Programjaink földrajzilag érintett területe:

Országos kiterjesztésű, de leginkább Pécs és Baranya megye térsége, ahol az országban legnagyobb számban él a németség. Együttműködésünk réven határontúli területekre is.

Működésünkben és programjaink végrehajtásában segítséget megalakulásunktól évekig a Baranya Megyei Közgyűlés részéről kaptunk, szervezésben és a rendezvények helyszínének biztosításában, később Pécs Megyei Jogú Várostól, majd a Magyar Államtól 2001-ben helyiségjuttatással.

Pályázat útján egyesületünk támogatást az eltelt 30 évben: Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA, majd NEA) Miniszterelnöki Hivataltól, Kulturális Örökség Minisztériumától, Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól, majd a nemzetiségi kerettől (NEMZ), Országgyűlés Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottságától, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivataltól, Nemzeti Kulturális Alapkezelő (NKA),Baranya Megyei Önkormányzattól, Baranya Megyei Német Önkormányzattól, Pécs Megyei Jogú Várostól, valamint a Német Belügyminisztériumtól, (BMI) az Európai Uniótól (EACEA) kapott – pályázatok révén. Esetenként kapunk más pályázati pénzforrásokból és az egyesületet támogatóktól.

A nyelvoktatást segítő programok közül a könyvtári foglalkozás, a könyveket, a gyerekfolyóiratokat ismertette meg az óvodásokkal. Fejlesztette nyelvi és esztétikai érzéküket és segítette olvasóvá nevelésüket.

A kapcsolattartás anyaországbeli pedagógusokkal, lehetőséget teremtett újmódszerek megismerésére, a nyelvtudás csiszolására, tapasztalatszerzésre.

Kapcsolattartásunk egyik fontos része a más nemzetiségiekkel közös program, egymás megismerése és megismertetése a cél.

A hagyományőrző rendezvények az identitást, az összetartozás élményét fejlesztik, a nyelv és kultúra jobb megismerését segítik elő.

A vitanap, a fórum, a konferencia az érdekvédelem terén, a kulturális autonómia megvalósításában nyújtott tájékoztatást, a párbeszéd lehetőségét, az érdekek egyeztetését.

A szociológiai felmérés alapján készülő nemzetiségi térkép nemcsak az önkormányzati kerületi határok módosítását szolgálja, hanem az olyan jellegű oktatási igényeket is alátámasztja, melyek nemzetiségi osztályok, illetve óvodák, iskolák létrehozására irányulnak a szülők részéről.

A tudományos szimpózium előadásainak kiadványa, majd később kiadott könyveink forrásanyaga a magyar iskoláknak: az oktatási program kidolgozásához, illetve nemzetiségi oktatásnak: a népismeret tanításához szükséges tananyag elkészítéséhez.

Személyiségfejlesztő programmal eleinte az oktatásban dolgozók számára kívántunk segítséget nyújtani. A tréning során tanultak segítik az oktatói, nevelői munkát. A későbbiekben a programba bevontuk gazdasági területen tevékenykedő tagjainkat, kisebbségi képviselőinket, a 2005-ös és 2007-es kommunikációs és önmenedzsment-fejlesztő tréninggel egyesületek együttműködési készségét kívántuk elősegíteni.

A megye több német nemzetiségi önkormányzatában 1994 óta  vannak képviselőink.

Az Euroatlanti Integrációt elősegítő programok során a magyar nemzeti értékeken belül a nemzetiségi értékek megőrzésének fontosságát képviseljük és hangsúlyozzuk, s a híd szerepet, amely adott esetben fontos szerepet játszhat a csatlakozási folyamatokban és az együttműködésben. Ennek érdekében kezdeményeztük a HÍD-ENCEF létrehozását, mely célkitűzésével a nemzetiségi civil egyesületek ernyőszervezete lehet. Brüsszeli – strasbourgi utjaink során a fenti célokról kívántuk tájékoztatni az EU intézmények képviselőit. Az ott szerzett tapasztalatainkat itthon igyekeztünk átadni nemzetiségi és nem nemzetiségi, valamint határon kívüli civil szervezeteket.

Hozzászólás nem lehetséges.