Információk

INFORMÁCIÓ A SZERVEZETRŐL, AZ ELTELT  30 ÉVRŐL KIBŐVÍTETT VÁLTOZAT 

A szervezet 

Neve: Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre
Rövidített neve: Német Kör (Megalakulás éve: 1991.január 14. Bíróságilag bejegyezve: 1991.január 28) 

Német név: Nationalitätenverein der Ungardeutschen in Fünfkirchen – Branau 

Angol név: Pécs-Baranya Ethnic Circle of Germans in Hungary
Címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 55. Tel. / fax: 00 36 72/213-453
Tel.:0036 20/240-92-44
e-mail: nemetkor@gmail.com
honlap: www.nemetkor.hu
Bankszámlaszám: 50400113-11000695
Adószám: 19031202-1-02
Bírósági nyilvántartási szám: Pk.60.010/1991/2 nyilvántartási szám 617 Pécsi Törvényszék Statisztikai számjel: 19031202 9499-529-02
TB nyilvántartási szám: 65612116 

Közérdekű önkéntes tevékenység hatósági nyilvántartásának iktatószáma: 11835-2/2006
Közhasznúsági fokozat: Közhasznú 2001
Közhasznú az új civil törvény szerint 2014 

Az elnökség tagjai:
Matkovits-Kretz Eleonóra elnök 

Walterné Müller Judit társelnök
Márkus Beáta alelnök
Wenczel Csilla alelnök
Az egyesület célja: 

1) A német nemzetiségiek magyarországi oktatási intézményeinek támogatása, érdekvédelme.
2) Támogatók szervezése, védnökök felkeresése.
3) A német nemzetiségiek összefogása, az anyanyelvüket már nem beszélő nemzetiségiek identitásának erősítése, a nemzetiségi érdekek védelme.
4) A nemzetiségi hagyományok, a kultúra ápolása, a német nemzetiség hiteles történetének megismertetése.
5) A Kör vállalkozó tagjainak összefogása és a gazdasági ügyek menedzselése.
6) Euro-atlanti integráció elősegítése.
7) EU támogatási rendszerek közvetítése.
8) Szociális fejlesztési programokban való részvétel.
9) Oktatás és programszervezés. 

Egyesületünk olyan szervezet, mely tevékenységével igyekszik folyamatosan hozzájárulni a pluralista demokratikus társadalom kialakításához azzal, hogy törekszik megismertetni és elfogadtatni a nemzetiségieket. Bátorítja azok közügyben való részvételét (pl. nemzetiségi önkormányzati választásokra felkészítő sorozattal, figyelemfelkeltő kampánnyal). 

Előadássorozatával a kölcsönös megismerésre, toleranciára, a más kultúra értékeire, megbecsülésére hívja fel a figyelmet. Rendezvényei mindig nyitottak, meghívást kap rá a többségi nemzet és a többi nemzetiség is. Fórummal, vélemény-nyilvánítással a kisebbségi jogok érvényesülését, és egyéb programjainkkal is a jogokkal való élni tudást kívánjuk elősegíteni. 

Az eltelt 30 év eddigi tevékenységeiből, programjaiból: 

Pécsett 12 osztályos német nemzetiségi oktatási centrumának kezdeményezése, Pécs Megyei Jogú Város döntésével (1991.). létrejött a Tiborc utcában a kétnyelvű Német- Magyar Oktatási Centrum.
Német nemzetiségi óvoda családi házból óvodai épületbe költözésének támogatása (1991.)
Német Óvoda, valamint az Autista Gyermekekért Alapítvány javára jótékonysági bál.

Fórumok, kerekasztal-beszélgetések a nemzetiségieket és a kisebbségi oktatást érintő kérdésekről. 

Fórum: 1) A nemzetiségi könyvtárhálózatról, 2.) nemzetiségi osztályok, iskolák létrehozásának lehetőségeiről, 3.) a nemzetiségi egyesületek megváltozott érdekvédelmi szerepéről, 4.) a szakképzésről, a kisiskolák helyzetéről, a nemzetiségi kollégiumok szerepéről, 5.) a kisebbségi törvény módosítása, 6.) a nemzetiségi kulturális örökség megőrzése (az EU- s csatlakozási folyamatban és az EU- ban).
Nemzetközi civil összefogás az őshonos és történelmi kisebbségekért program keretében (2011. szeptember 14-17) Bécs – Diószeg (SL) – Krakkó helyszíneken tájékoztató fórumok az EU Polgári Kezdeményezéséről. 

Konferencia : 

 • 2004. október 16-án, a Kisebbségek az EU-ban”címmel 
 • 2007. áprilisban: az EU-hoz újonnan csatlakozott Romániában civil, elsősorban csángó környezetben az EU-s tapasztalatokról. 
 • 2008. május 30.: Tapasztalatainkról szóló konferencia székhelyünkön, „A történelmi nemzeti kisebbségek érdekeit hogyan lehet érvényesíteni az EU-ban?” címmel. 
 • 2009. május 29. „Kárpát-medencei élő kulturális örökségünk” témában 
 • 2009. szeptember 25-26. „Utak a gyökerekhez” konferencia a „Malenkij robot”-ról 
 • 2010. Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek”: Emlékkonferencia, fórum, táblaavatás és koszorúzás az ukrajnai Beregszászon és Perecsenyben, Közreműködés a „Sorsok” c. budapesti kiállításon, filmvetítéses előadás a Magyarországi Németek Házában. 
 • 2011. március 4-5. „Kisebbségek Európáért – Európa a kisebbségekért” – a történelmi és őshonos kisebbségek ügye 
 • 2011. március 5-6. Tanácskozás, Aktív Európai Emlékezet 
 • 2011. november 26. Történelmi témájú rendezvény a készülő malenkij robot szöveggyűjtemény tervezetről 
 • 2012. november 23-24-25. „Itt volt a végállomás – Ural” emlékkonferencia a Szovjetunióba elhurcolt rabok és kényszermunkások emléknapján 
 • 2016. január 29. „A kitelepítés 70. évfordulója – Egy kultúra eltűnése, átmentése” elnevezésű nemzetközi konferencia. 
 • 2018. november 23-24 Málenki robot Fiatal kutatók kutatási eredményei – Nemzetközi Konferencia 

 

Előadássorozat 1992-től “Gyökereink és más nemzetiségiekkel való kapcsolatunk” címmel. Első részében: Gyökereink: “A németség hiteles története”, második részben: “Nemzetiségiekkel való kapcsolatunk a városban élő kisebbségek megismertetése”, harmadik részben: “A kisebbségek és a vallás”.
2003-2004: „Európai Uniós integráció megközelítése nemzetiségi szempontból”. 

Szimpózium (1995. szeptember 21-22.) “A hazai németség története Szent Istvántól napjainkig”.
Nyelvtanfolyam azok számára, akik “von Haus” alapon ismerik a nyelvet, hogy lehetőségük legyen feleleveníteni a nyelvtani szabályokat, és gyakorolni az élőbeszédet.
Nyelvtanfolyam német származású óvónők számára
Nyelvtanfolyam képviselők számára 

 

 1. 2015.  október 1.-4. Ausztria-Annaberg(nyelvgyakorlás anyanyelvi környezetben.)

Tanácsadás: jogi és pszichológiai Oktatás: számítástechnika- és gépírás-oktatás, táncoktatás
Személyiségfejlesztő tréning (1996., 1998., 2005., 2007., 2009.) konfliktusoldó, tárgyalási készségfejlesztő, pályázatíró és önmenedzsment-fejlesztő, együttműködési és konfliktuskezelési tréning. 

Szervezeti menedzsmentet fejlesztő tréningsorozat: 2007. 03.03. Pécs, 2007.04.21. Szeged, 2007.04.28. Budapest, 2007.05.19. Sopron
Szociológiai felmérés: (1997.) az 1994-es kisebbségi választásokról
Város önkormányzatában nemzetiségi bizottság létrehozásának kezdeményezése 1994. 1998. 2002. (1995-től, 1998-ig volt)
Kisebbségi önkormányzatok választására felkészítő sorozat (1994., 1998., 2002.)
Falusegítő program a németségében megfogyatkozott kisközségek segítése kulturális program szervezésével, pályázati tanácsadással (1996-tól folyamatosan)
Tőlünk színes a világ” címmel kulturális és egyházi hagyományok felelevenítésének segítése, népszerűsítése. Programszervezés 11 baranyai kistelepülésen az EKF2010 jegyében 

2014 Programsorozat: „Falvaink ékköve a templom” hangverseny és templom ismertető, helyi értékek és népszokások bemutatása Újpetrén és Kiskassán 

Euroatlanti integrációt elősegítő programok szervezése (1999. óta) és azokon való részvétel helyi, országos és nemzetközi szinten. 

Könyvkiadás 

Kiadó: Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre 

Felelős kiadó: Matkovits-Kretz Eleonóra – Elnök 

 1. 1997: “A magyarországi németség története Szent Istvántól napjainkig” két nyelven, Szerkesztő: Füzes Miklós 
 1. 1997: “Märchen zum Spielen” mesék német nyelven bábozáshoz (óvodáknak, iskoláknak) Szerkesztő: Matkovits-Kretz Eleonóra 
 1. 2009: „Malenkij robot” „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955, magyar-angol-német nyelven. Szerkesztő: Dr. Bognár Zalán 
 1.  2010: Malenkij robot – Egyetlen bűnünk a származásunk volt c. kötet magyar-angol nyelvű kiadása, 2011-ben magyar-német bővített újrakiadás 
 1. 2010: „Tőlünk színes a világ” színes kiadvány Szerkesztő: Matkovits-Kretz Eleonóra 
 1. 2013 „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországban…”:Malenkij robot interjúkötet Szerkesztette: Márkus Beáta 
 1. 2013: Zsiros Sándor: „Szemelvények a Gulag memoár-irodalmából” újra kiadatása 
 1. 2015: Itt volt a végállomás (magyar nyelven) Főszerkesztő: Bognár Zalán Szerkesztő: Márkus Beáta 
 1. 2016: Reinhold Haun: „Anton – Oktyabrszkij – Berlin” magyar nyelvű kiadása 
 1. 2017: Itt volt a végállomás (angol nyelven) 
 1. 2017: Itt volt a végállomás (német nyelven) 
 1. 2017: A 0060-as parancs magyarul – Bognár Zalán – W. Müller Judit 
 1. 2017: Der Befehl Nr. 0060. (A 0060-as parancs németül) – Bognár Zalán – W. Müller Judit 
 1. 2019: Konferenciakötet: Malenkij robot Fiatal kutatók kutatási eredményei (német-magyar nyelvű) Szerkesztette: Márkus Beáta 
 1. 2019: Utódok emlékezete Album (német-magyar nyelvű) Szerkesztő: Pécsi Csaba 

  

DVD kiadás kutató és kegyeleti utakról 

 • Utak a gyökerekhez” – Időutazás, Donyec (2009) 
 • „Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” – Délvidék (2011), 
 • „Itt volt a végállomás” – Erdély és Felvidék (2011) 
 • „Idegen ég alatt” / „Unter fremdem himmel” – Ural (2012) 

Ismeretterjesztő és dokumentumfilmek: 

 

 • GUPVI lágerek foglyai 1-2.rész (2017) című film III. helyezést kapott a komlói Hétdomb filmfesztiválon 
 • Kicsi munkán a Kaukázusban a zalaegerszegi Göcsej Filmszemlén III. helyezést ért el. 
 • Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek – Délvidék 2017  (német felirattal) 

A filmek szerkesztő rendezője Rozsnyai Ilona, egyesületünk akkori munkatársa volt. 

 

Emléktábla elhelyezés: 

 

 • 1996. január 13-án a Szovjetunióba elhurcolt német polgári lakosság tiszteletére a Szigeti úti volt laktanya falán. Megemlékezés minden évben december 22-én. (A volt laktanya épületét lebontották, így a táblának jelenleg nincs helye.) 
 • 2009. november 21-én, Kárpátalján a szolyvai emlékparkban a „Malenkij robot”-ban elhunytak emlékére. 

Kiállítás: 

 • 1995, 1996. Megyeháza Dísztermében német nemzetiségi festőművészek: Szirmayné Bayer Erzsébet és Kőnig Róbert. 
 • 2002. Nemzetiségi festőművészek kiállítása a pécsi Városházán. 
 • 2003. Egyesületünk Rendezvénytermében: Nemzetiségiek régi tárgyi emlékei. 
 • 2004. Egyesületünk Rendezvénytermében: Ma élő nemzetiségi alkotók művei. 
 • 2008. március 28. Nemzetközi nemzetiségi kiállítás sorozat: „Bányászat a képzőművészetben” a Rozsnyói Bányászati Múzeum vándorkiállítása. 
 • 2009. május 29. „Kárpát-medencei élő kulturális örökségünk” Pécs, Hotel Palatinus 
 • 2013. november 22.  – december 6. TRAUMA kiállítás Pécs, Nádor Galéria 
 • 2016. január 29. Német Kör 25 éve Pécs, Hotel Palatinus 
 • 2017. január 18-26 „A Szovjetunióba hurcolt rabok és kényszermunkások ” emlékévi záró kiállítás a Kodály Központban és a Tudásközpontban. 
 • 2017. január 18-26. Töreki Zsolt fotókiállítása a pécsi Kodály Központban. 

 

Kulturális program: 

 

 • Hagyományápolás: szokásokról, előadás és bemutató 
 • Német  Polgárbál hagyományteremtő és jótékonysági céllal (1996-2011.) minden január harmadik szombatján a Hotel Palatinus Bartók termében 
 • Közös  program nemzetiségi egyesületekkel: ének-zene-tánc 2004. április  23., 2006. március 31 – április 7. 
 • A hazai német nemzetiség 1000 éves történelmi áttekintése, zene, tánc, misztériumjátékok a Millennium jegyében (2000.) 
 • Minden évben egy német nemzetiségi tánccsoport bemutatása. (1996-tól) 
 • 2016. január 30. Német Kör 25 éves Jubileuma- rendezvény 
 • Pécsi Harmonika Fesztivál: 
 •  2017 (okt. 10.-15.) 
 • 2018 (okt. 1.-6.) 
 • 2019 (szept. 30.-okt. 05.) 
 • 2020 (okt. 05-09) Együttműködésben a Baranya Megyei Harmonikásokért Egyesülettel
 • 2021 (okt. 4-9) Együttműködésben a Baranya Megyei Harmonikásokért Egyesülettel

Klubfoglalkozások: Kisebb létszámú rendezvények, beszélgetések, illetve találkozás képviselőinkkel, képviselői fogadóórák.
Német nemzetiségi klubestek – 12 történelmi dokumentum- és ismeretterjesztő film vetítése (2016-2017) 

Mit vétettem?” címmel – 11 alkalommal Író-olvasó találkozó szervezése (2017-2018) 

2019-től Örökségklub, – Filmklub,  – Olvasó Klub, – Társalgási klub 

 Önkéntesek bevonása a programokba (folyamatosan), januárban, februárban német önkéntes, szeptembertől decemberig középiskolások és egyetemista önkéntesek fogadása 

PTE együttműködő partnerszervezete (2016. február 19.-től) 

Fontosnak tartottuk a kapcsolattartást és kapcsolatépítést más nemzetiségi és nem nemzetiségi egyesületekkel. Programjaik nyitottak voltak mindenki felé, s mi is részt vettünk az általuk szervezetteken.
2013 óta minden évben szervezünk vagy részt veszünk olyan tapasztalatszerző, kapcsolatépítő úton, mely a régiók német önkormányzataihoz, egyesületeihez, intézményeihez szerveződnek határon belül és határon túl. 

 • 2013. Vajdaság-Szabadka. 
 • 2014. nov.22-25. Miskolc és környéke (Miskolc, Rátka, Szerencs, Ond, Sárospatak, Hercegkút) 
 • 2015.szept. 10-13. Bács-Kiskun és Békés megye (Baja, Gyula,Elek, Almáskamarás) 
 • 2016.aug.19-31.Veszprém megye (Veszprém, Hidegkút, Pápa, Zirc, Bakonynána, Magyarpolány, Kislőd, Városlőd, Herend) 
 • 2017. aug.17-20.Budaörs és környéke( Budaörs,Solymár,Zsámbék,Pilisvörösvár) 
 • 2018.aug.17-20 Nyugat-Magyarország (Szombathely, Pornóapáti, Vaskeresztes, Felsőcsatár, Kőszeg, Sopron, Fertőrákos, Ágfalva, Harka) 
 • 2019.okt.25-27  Horvát-Baranya: Eszék és környéke (Eszék, Vukovar, Suza, Krndija, Vinogradi, Ceminac, Jagodnjak, Beli Manasteri, Darda, Hercegszőlős, Walpovo, Csúza, Belje, Dárda, Kácsfalu, Laskafalu, Albertfalva, Karancs, Baranyakisfalud, Újbezdán) 

Látogatás, vendégfogadás, folyamatos kapcsolattartás a külföldi testvéregyesületekkel.
Kapcsolatépítés anyaországbeli szervezetekkel. 

Sporttalálkozó: Old boys és old girls barátságos sportmérkőzés Fellbach-Stuttgartban, 2004. okt. 7-10.,
Kásádon pécsi nemzetiségi csoportokkal: 2006. június 24. 

Részvétel a nemzeti kisebbséget érintő témákban rendezett tanácskozásokon, előadásokon, rendezvényeken, valamint a demokrácia közvetett és közvetlen gyakorlása érdekében közgyűlésen, bizottsági üléseken, fórumokon, előadásokon valamint olyan vitafórumokon, melyek a nemzetiségek életében aktualitással bírnak. Pl.: nemzetiségi- és választási törvény törvénymódosítás tervezeteivel kapcsolatos állásfoglalásokban, Euroatlanti Integrációval kapcsolatos témákban, Emberi Jogi Munkacsoport Nemzetiségi Ügyekért Felelős Tematikus Munkacsoportban (2013-tól) 

Tapasztalatcsere: Látogatás az EU intézményeiben, Brüsszelben, 2004. november 21-25. és 2006. március 31 – április 7. között Brüsszelben – Strasbourgban, valamint Eupenben a belga németek autonómia parlamentjében 

Bemutatkozás Brüsszelben civil nemzetiségi szervezetként a Magyarországi Régiók Hete rendezvényen 2005. március 14-18. 

– 2008. Lap-Top diplomácia civil módra: Nemzetiségi Civil képviselet megteremtése és fenntartása érdekében az Európai Unió egyik központi székhelyén.  

 1. április 8.-tól 15.-ig Ismerd meg Nyugat Európa nemzetiségeit: nemzetközi nemzetiségi tanulmányút Dél-Tirolba és Karintiába, a nyugat európai kisebbségi civil élet, a területi és a  kulturális autonómia megismerése céljából. (része a Kultúrák közti párbeszéd éve 2008 hivatalos  programjának.) 

2008-ban részvétel szász földi tanulmányúton és kiállításon, az erdélyi szász kultúra és élet megismerése céljából. 

2010. április 18-22. Lap-Top diplomácia II. – Nemzetiségi Civil képviselet megteremtése és fenntartása érdekében Strasbourgban 

2010. december 6-9. Kisebbségek Európáért – Európa a kisebbségekért: látogatás Brüsszelbe a 2011-es konferencia előkészítésére, találkozás az EU, EB és a brüsszeli Állandó Magyar Képviselet képviselőivel, lobbi az őshonos és történelmi kisebbségek ügyében 

Lap-Top diplomácia civil módra2013 Polgárság Európai Évéhez csatlakozó programszervezés, pályázatírás, Nemzetiségi Civil képviselet 

Előadássorozatainkat és nyelvtanfolyamainkat megkezdésük óta – a nagy érdeklődésre való tekintettel –folyamatosan szervezzük.  

Működésünk alatt mindvégig igyekeztünk támogatni többek között alapítványunkon keresztül is a pécsi nemzetiségi óvodát és a nemzetiségi iskolákat. Kiadványainkat eljuttattuk az ország több német nemzetiségi iskolájába. 

A Malenkij Robot történetének intenzív kutatása, interjúk készítése, együttműködések határon belüli és határon túli, valamint nemzetközi szervezetekkel, levéltárakkal, a témát kutató történészekkel.
– Aktív európai megemlékezés program 2008-tól 

 • „Utak  a gyökerekhez” projekt EACEA támogatással. 2008 júniustól. 2009 januártól-májusig: Fiatalok felkészítése, interjú készítésre, kutatásra, terepmunkára  Beregszász,Budaörs, Pécs, Szeged. Együttműködő partnerek: Beregszászi Lehoczky Intézet, ÉMNÖSZ, Szegedi Nemzetiségek Háza. Donyecki kutatóút: Donyeck és Luganszk megyébe (2009. június 26-Július 4) 

2009.09.25-26 záró konferencia könyv és drámabemutató 

 • Itt volt a végállomás – A polgári lakosság internálása malenkij robotra a Szovjetunióba” projekt: Románia (2011. Május 05-09) és Szlovákia (Június 29 – Július 03) kényszermunkatáborok helyszíneinek felkeresése, megemlékezés. 
 • Nem  mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” című projekt keretein belül további malenkij robottal kapcsolatos anyagok gyűjtése, emlékkonferencia és koszorúzás Erdély (Nagydisznód, Nagyenyed) és Vajdaság (Szabadka, Zombor) helyszíneken. 
 • A Szovjetunióba elhurcolt civil lakosság mementói Magyarországon” programunk során további interjúk készítése a túlélőkkel, valamint online dokumentumtár és térkép létrehozása a magyarországi malenkij robot emlékhelyekkel, az elhurcoltak  névlistáival.  
 • Sorsok kiállítás és előadás Sárospatakon (Április 8), előadás Gyulán (március  31) 
 • Gulag-tanulmányok. Workshop és szeminárium (május 9–12) Miskolci Egyetem 
 • Előadás középiskolásoknak: február 25. a pécsi Leöwey Klára Gimnáziumban és Valeria Koch Iskolaközpontban és a Gandhi Gimnáziumban. Előadás és beszélgetés határontúli kutatókkal. 
 • EU-s  (EACEA) támogatással kutatóút a Donyec medencébe (2009.június  26-tól július 4-ig) és az Uralba (2012). 
 • 2013 November 22 – december 6-ig Trauma Kiállítás a Szovjetunióba hurcoltak emléknapja alkalmából, Pécsett, a Nádor Galériában 
 • 2013 November 23. Író-olvasó  találkozó és előadások a magyarságot és a németséget érintő, a második világháború utáni elhurcolásokról, történészek és kutatók vetítéses előadásai a témában a Hotel Palatinus Nádor termében. 

   -A Szovjetunióba való elhurcolások 70.-ik évfordulója 2015. január 20.-2017. február 25.  

 • Részvétel a Malenkij Robot 70. évfordulójára alakult Emlékbizottság munkájában  
 • A kárpát-medencei rendezvények összegyűjtése, információk továbbítása  
 • Lágerjárat – Utazó Vagonkiállítás projekt 2016 február 24 2017.01.25. (Budapest, Cegléd, Kál-Kápolna, Miskolc, Szerencs, Debrecen, Balmazújváros, Gyula, Kiskunhalas, Baja, Szekszárd, Pécs, Budaörs,  Budapest-Vasúti Emlékpark (állandó kiállításként)) 
 • Múzeum pedagógiai tanácskozás az  Emlékévvel, illetve a vagonkiállítás projekttel kapcsolatban  Kaposváron  
 • Részvétel a február 25-i és november 25-i Budapesten megrendezett megemlékező programon 

Kutató-, emlék-, zarándokutak: 

2016.június 24.-július 2. 

 • Baskíria-Ufa-Oktyabrszkij, Tatárföld-Jelabuga 

2016.augusztus 15.-27.-ig 

 • Csecsenföld: Groznij  – Andrejevszkij völgy és Promiszlau területe 
 • Grúzia: Tbiliszi körzet 
 • Azerbajdzsán: Szumgait (Kirovabadi) körzet – Hanlari körzet 
 1. június 27-július 8.-ig
 • Örményország: Jereván-Vanadzor-Ararat 
 • Kazahsztán: Szpaszk-Karaganda-Asztana-Alzsir-Almati 
 • Üzbegisztán: Taskent 
 • Oroszország: Moszkva 

 

 

Történelmi zarándokutak  

2016.10.21-25.  

Románia: Arad-Nagyszeben-Brassó-Foksány-Jassi-Kolozsvár 

2016.11.15.-19 

 • Szlovákia: Szepsi, Tornaújfalu 
 • Lengyelország: Szanok 
 • Ukrajna: Sztarij-Szambor, Szolyva. gyűjtő- és elosztólágereibe. 
 • Emléktábla  készíttetése Jassi,  Foksány (2017.02) 
 • Emlékmű  állítása Románia  Lüget (2016.10.22.) Oktyabrszkij (2016.06.) 
 • Partnerszervezetek emlékprogramjain részvétel, előadások tartása 

2017 február 17-18. Pécs: A „Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások Emlékéve” záró programja: DVD-k és filmek bemutatója, könyvbemutatók, régiók beszámolói kutatásaikról,  kiállítások: „Válogatás az Emlékév eseményeiből”, „Lágerjárat egy fotós szemével”. 

Hangverseny a Szovjetunióba hurcoltak emlékére a pécsi Kodály Központban. 

  

Gulag-Gupvi  Emlékévben készült filmek baranyai bemutatója a pécsi Uránia moziban 2018.03.07-2018.05.09. között. 

 • 03.07 „Kárpátaljai tragédia”. Forgatókönyvíró, rendező: Hajduk Márta, 
 • 03.14. „Gupvi lágerek fogjai”,-„Kicsi munkán a Kaukázusban”. Szerkesztő-rendező: Rozsnyai Ilona, 
 • 03.21.„Sátán fattya”. Rendező: Zsigmond Dezső Producer: Buglya Sándor Zsigmond Dezső, 
 • 03.28. „Örök tél” Rendező: Szász Attila Forgatókönyvíró: Szász Attila, Köbli  Norbert
 • 05.09.„Kifutás” Rendező: Gulyás Gyula 

 

Előadások  tartása tagjaink  által, belföldön és külföldön az Emlékév utáni években. 

 • 2017: Kolozsvár (Románia), Miskolc, Gávavencsellő, Pécs, Kaposvár, Budapest, Gyula 
 • 2018: Makkosjánosi (Ukrajna), Nagykároly (Románia), Edmonton (Kanada), Budapest (MTA), Komló, Nagynyárád, Pécs, Zengővárkony, Mohács, Bóly, Vecsés, Ceglédbercel, Székesfehérvár, 
 • 2019: Bonyhád, Budapest (Sashalom), Gödöllő 
 • 2020: Németország Gerlingen 01.19., Lengyelország Katowice 03.11. 

 

Történelmi  Filmklub (2018-2019) – történelmi dokumentum és ismeretterjesztő filmek vetítése hazai és nemzetközi helyszíneken (Vecsés, Ceglédbercel, Miskolc, Szeged és Makkosjánosi (Ukrajna), Szepsi (Szlovákia), Eszék (Horvátország), Zombor (Szerbia) 

  

  

Egyesületünk alapítványai: 

1.) 1991-től 2006. december 31-ig: “A német oktatási centrumért alapítvány” 

2.) 2020.09.18-án megalapítottuk a LÁGER-VAGON Alapítványt, bejegyezve 2021.01.15. 

  

  

HÍD-ENCEF nemzetiségi ernyőszervezet létrehozásának kezdeményezése (1999., 2004.) 2006-ban bejegyezve. 

 

2007 LEADER  Programhoz való csatlakozás, alapító tagként Siklós kistérséghez. 

Kapcsolatban állunk több országos és nemzetközi nemzetiségi és egyéb civil szervezettel, nemzetiségi önkormányzatokkal. 

Programjaink földrajzilag érintett területe: 

Országos kiterjesztésű, de leginkább Pécs és Baranya megye térsége, ahol az országban legnagyobb számban él a németség. Együttműködésünk réven határontúli területekre is. 

Működésünkben és programjaink végrehajtásában segítséget megalakulásunktól évekig a Baranya Megyei Közgyűlés részéről kaptunk, szervezésben és a rendezvények helyszínének biztosításában, később Pécs Megyei Jogú Várostól, majd a Magyar Államtól 2001-ben helyiségjuttatással. 

Pályázat útján egyesületünk támogatást az eltelt 30 évben: Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA, majd NEA) Miniszterelnöki Hivataltól, Kulturális Örökség Minisztériumától, Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól, majd a nemzetiségi kerettől (NEMZ), Országgyűlés Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottságától, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivataltól, Nemzeti Kulturális Alapkezelő (NKA),Baranya Megyei Önkormányzattól, Baranya Megyei Német Önkormányzattól, Pécs Megyei Jogú Várostól, valamint a Német Belügyminisztériumtól, (BMI) az Európai Uniótól (EACEA) kapott – pályázatok révén. Esetenként kapunk más pályázati pénzforrásokból és az egyesületet támogatóktól. 

A nyelvoktatást segítő programok közül a könyvtári foglalkozás, a könyveket, a gyerekfolyóiratokat ismertette meg az óvodásokkal. Fejlesztette nyelvi és esztétikai érzéküket és segítette olvasóvá nevelésüket. 

A kapcsolattartás anyaországbeli pedagógusokkal, lehetőséget teremtett újmódszerek megismerésére, a nyelvtudás csiszolására, tapasztalatszerzésre. 

Kapcsolattartásunk egyik fontos része a más nemzetiségiekkel közös program, egymás megismerése és megismertetése a cél. 

A hagyományőrző rendezvények az identitást, az összetartozás élményét fejlesztik, a nyelv és kultúra jobb megismerését segítik elő. 

A vitanap, a fórum, a konferencia az érdekvédelem terén, a kulturális autonómia megvalósításában nyújtott tájékoztatást, a párbeszéd lehetőségét, az érdekek egyeztetését. 

A szociológiai felmérés alapján készülő nemzetiségi térkép nemcsak az önkormányzati kerületi határok módosítását szolgálja, hanem az olyan jellegű oktatási igényeket is alátámasztja, melyek nemzetiségi osztályok, illetve óvodák, iskolák létrehozására irányulnak a szülők részéről. 

A tudományos szimpózium előadásainak kiadványa, majd később kiadott könyveink forrásanyaga a magyar iskoláknak: az oktatási program kidolgozásához, illetve nemzetiségi oktatásnak: a népismeret tanításához szükséges tananyag elkészítéséhez. 

Személyiségfejlesztő programmal eleinte az oktatásban dolgozók számára kívántunk segítséget nyújtani. A tréning során tanultak segítik az oktatói, nevelői munkát. A későbbiekben a programba bevontuk gazdasági területen tevékenykedő tagjainkat, kisebbségi képviselőinket, a 2005-ös és 2007-es kommunikációs és önmenedzsment-fejlesztő tréninggel egyesületek együttműködési készségét kívántuk elősegíteni. 

A megye több német nemzetiségi önkormányzatában 1994 óta vannak képviselőink. 

Az Euroatlanti Integrációt elősegítő programok során a magyar nemzeti értékeken belül a nemzetiségi értékek megőrzésének fontosságát képviseljük és hangsúlyozzuk, s a híd szerepet, amely adott esetben fontos szerepet játszhat a csatlakozási folyamatokban és az együttműködésben. Ennek érdekében kezdeményeztük a HÍD-ENCEF létrehozását, mely célkitűzésével a nemzetiségi civil egyesületek ernyőszervezete lehet. Brüsszeli – strasbourgi útjaink során a fenti célokról kívántuk tájékoztatni az EU intézmények képviselőit. Az ott szerzett tapasztalatainkat itthon igyekeztünk átadni nemzetiségi és nem nemzetiségi, valamint határon kívüli civil szervezeteket. 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.