Az Országgyûlés 41/2012. (V. 25.) OGY határozata

Az Országgyûlés 41/2012. (V. 25.) OGY határozata

a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról*

 

IX. Határozatok Tára

 

A Magyar Országgyûlés november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává nyilvánítja.

A Magyar Országgyûlés

  • – méltóképpen kíván megemlékezni arról a mintegy 800 ezer magyar honfitársunkról, akiket 1944 õszétõl kezdve hadifogolyként vagy internáltként a Szovjetunióba hurcoltak több éves kényszermunkára, vagy a II. világháborút követõen a folyamatosan kiépülõ kommunista diktatúrában a magyar hatóságok hathatós közremûködésével koholt vádak alapján 5–25 évre számûztek a Gulag rabtelepeire;
  • – tisztelettel adózik mindazok elõtt, akik életüket adták a hazáért, magyarságukért, származásuk miatt, politikai, vallási meggyõzõdésükért, illetve akik emberi és polgári jogaiktól megfosztva idegen földön, hazájuktól több ezer kilométerre, embertelen, megalázó körülmények között fogságot szenvedve végeztek kényszermunkát;
  • – támogatja és szorgalmazza olyan emlékmûvek állítását, megemlékezések szervezését, oktatási anyagok és tudományos feldolgozások készítését, amelyek a kommunista diktatúra idején a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokra és kényszermunkásokra emlékeznek;
  • – felkéri a központi államigazgatási szerveket, az oktatási intézményeket, az egyházakat és a civil szervezeteket, a közszolgálati médiumokat, valamint az önkormányzatokat, hogy gondoskodjanak a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokról és kényszermunkásokról való méltó megemlékezésrõl.

Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

 

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,     és       Dr. Tiba István s. k.
az Országgyûlés jegyzõje            az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 42/2012. (V. 25.) OGY határozata Pócs János országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében.**

 

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Pócs János országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Jászberényi Városi Bíróság 6. B.127/2012/3. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.      és       Dr. Tiba István s. k.
az Országgyûlés jegyzõje          az Országgyûlés jegyzõje

 

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. május 21-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2012. május 21-i ülésnapján fogadta el.

 

Könyvjelzőkhöz permalink.

Hozzászólás nem lehetséges.