Profil

Köszöntjük honlapunkon!

Egyesületünk
– elnyerte „A kultúrák közötti párbeszéd európai éve 2008” logojának viselési jogát és résztvevője volt az év hivatalos programjának.
-tagja volt 2015.01.20-tól 2017.02.25-ig a “Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve” Emlékbizottságának.

 

INFORMÁCIÓ A SZERVEZETRŐL

A szervezet

Neve:  Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre
Rövidített neve: Német Kör (Alapítás éve: 1991.)

Német név: Nationalitätenverein der Ungardeutschen in Fünfkirchen – Branau
Angol név: Pécs-Baranya Ethnic Circle of Germans in Hungary
Címe:
7621 Pécs, Rákóczi út 55. Tel. / fax: 00 36 72/213-453
Levelezési címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 55.
Tel.:0036 20/240-92-44
e-mail: nemetkor@gmail.com 

honlap: www.nemetkor.hu
Bankszámlaszám: 50400113-11000695
Adószám: 19031202-1-02
Bírósági nyilvántartási szám: Pk.60.010/1991/2 nyilvántartási szám 617 Pécsi Törvényszék
 Statisztikai számjel: 19031202 9499-529-02 
TB nyilvántartási szám: 65612116
 
Közhasznúsági fokozat: Közhasznú 2001
Közhasznú az új civil törvény szerint 2014

Az elnökség tagjai:
Matkovits Kretz Eleonóra elnök
Schmidt Antal alelnök 

       Márkus Beáta alelnök

Az egyesület célja:

1) A német nemzetiségiek magyarországi oktatási intézményeinek támogatása, érdekvédelme.
2) Támogatók szervezése, védnökök felkeresése.
3) A német nemzetiségiek összefogása, az anyanyelvüket már nem beszélő nemzetiségiek identitásának erősítése, a nemzetiségi érdekek védelme.
4) A nemzetiségi hagyományok, a kultúra ápolása, a német nemzetiség hiteles történetének megismertetése.
5) A Kör vállalkozó tagjainak összefogása és a gazdasági ügyek menedzselése.
6) Euro-atlanti integráció elősegítése.
7) EU támogatási rendszerek közvetítése.
8) Szociális fejlesztési programokban való részvétel. 
9) Oktatás és programszervezés.

Egyesületünk olyan szervezet, mely tevékenységével igyekszik folyamatosan hozzájárulni a pluralista demokratikus társadalom kialakításához azzal, hogy törekszik megismertetni és elfogadtatni a kisebbséget. Bátorítja azok közügyben való részvételét (pl. kisebbségi önkormányzati választásokra felkészítő sorozattal, figyelemfelkeltő kampánnyal).

Előadássorozatával a kölcsönös megismerésre, toleranciára, a más kultúra értékeire, megbecsülésére hívja fel a figyelmet. Rendezvényei mindig nyitottak, meghívást kap rá a többségi nemzet és a többi kisebbség is. Fórummal, vélemény-nyilvánítással a kisebbségi jogok érvényesülését, és egyéb programjainkkal is a jogokkal való élni tudást kívánjuk elősegíteni.

Eddigi tevékenységek:

 Pécsett 12 osztályos német nemzetiségi oktatási centrumának kezdeményezése, Pécs Megyei Jogú Város döntésével (1991.). létrejött a Tiborc utcában a kétnyelvű Német- Magyar Oktatási Centrum.
 Német nemzetiségi óvoda családi házból óvodai épületbe költözésének támogatása (1991.)
 Német Óvoda, valamint az Autista Gyermekekért Alapítvány javára jótékonysági bál.
 Fórumok, kerekasztal-beszélgetések a nemzetiségieket és a kisebbségi oktatást érintő kérdésekről.

 Fórum:
a nemzetiségi könyvtárhálózatról, 2.) nemzetiségi osztályok, iskolák létrehozásának lehetőségeiről, 3.) a nemzetiségi egyesületek megváltozott érdekvédelmi szerepéről, 4.) a szakképzésről, a kisiskolák helyzetéről, a nemzetiségi kollégiumok szerepéről, 5.) a kisebbségi törvény módosítása, 6.) a nemzetiségi kulturális örökség megőrzése (az EU- s csatlakozási folyamatban és az EU- ban). Nemzetközi civil összefogás az őshonos és történelmi kisebbségekért program keretében (2011. szeptember 14-17) Bécs – Diószeg (SL) – Krakkó helyszíneken tájékoztató fórumok az EU Polgári Kezdeményezéséről.

 Konferencia :

2004. október 16-án, a „Kisebbségek az EU-ban” címmel
2007. áprilisban: az EU-hoz újonnan csatlakozott Romániában civil, elsősorban csángó környezetben az EU-s tapasztalatokról.
2008. május 30.: Tapasztalatainkról szóló konferencia székhelyünkön,, „A történelmi nemzeti kisebbségek érdekeit hogyan lehet érvényesíteni az EU-ban?” címmel.
2009. 
május 29. „Kárpát-medencei élő kulturális örökségünk” témában
2009. szeptember 25-26. „Utak a gyökerekhez” konferencia a „Malenkij robot”-ról
2010. Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek”: Emlékkonferencia, fórum, táblaavatás és koszorúzás az ukrajnai Beregszászon és Perecsenyben, Közreműködés a „Sorsok” c. budapesti kiállításon, filmvetítéses előadás a Magyarországi Németek Házában.
2011. március 4-5. „Kisebbségek Európáért – Európa a kisebbségekért” – a történelmi és őshonos kisebbségek ügye
2011. március 5-6. Tanácskozás, Aktív Európai Emlékezet
2011. november 26. Történelmi témájú rendezvény a készülő malenkij robot szöveggyűjtemény tervezetről
2012. november 23-24-25. „Itt volt a végállomás – Ural” emlékkonferencia a Szovjetunióba elhurcolt rabok és kényszermunkások emléknapján

 Előadássorozat 1992-től “Gyökereink és más nemzetiségiekkel való kapcsolatunk” címmel. Első részében: Gyökereink: “A németség hiteles története”, második részben: “Nemzetiségiekkel való kapcsolatunk a városban élő kisebbségek megismertetése”, harmadik részben: “A kisebbségek és a vallás”. 2003-2004: „Európai Uniós integráció megközelítése nemzetiségi szempontból”.

 Nyelvtanfolyam azok számára, akik “von Haus” alapon ismerik a nyelvet, hogy lehetőségük legyen feleleveníteni a nyelvtani szabályokat, és gyakorolni az élőbeszédet.
Nyelvtanfolyam német származású óvónők számára
Nyelvtanfolyam képviselők számára

 Tanácsadás: jogi és pszichológiai 
 Szimpózium (1995. szeptember 21-22.) “A hazai németség története Szent Istvántól napjainkig”.
 számítástechnika- és gépírás-oktatás, táncoktatás 
 Személyiségfejlesztő tréning (1996., 1998., 2005., 2007., 2009.) konfliktusoldó, tárgyalási készségfejlesztő, pályázatíró és önmenedzsment-fejlesztő, együttműködési és konfliktuskezelési tréning, szervezeti menedzsmentet fejlesztő tréning.
 Szociológiai felmérés: (1997.) az 1994-es kisebbségi választásokról
 Város önkormányzatában nemzetiségi bizottság létrehozásának kezdeményezése 1994. 1998. 2002. (1995-től, 1998-ig volt)
 Kisebbségi önkormányzatok választására felkészítő sorozat (1994., 1998., 2002.)
 Falusegítő program a németségében megfogyatkozott kisközségek segítése kulturális program szervezésével, pályázati tanácsadással (1996-tól folyamatosan)
 „Tőlünk színes a világ” címmel kulturális és egyházi hagyományok felelevenítésének segítése, népszerűsítése. Programszervezés 11 baranyai kistelepülésen az EKF2010 jegyében
 Euroatlanti integrációt elősegítő programok szervezése (1999. óta) és azokon való részvétel helyi, országos és nemzetközi szinten.

 Könyvkiadás

1.) 1997: “A magyarországi németség története Szent Istvántól napjainkig” két nyelven, 
2.) “Märchen zum Spielen” mesék német nyelven bábozáshoz (óvodáknak, iskoláknak)
3.) 2009: „Malenkij robot” „Egyetlen bűnünk a származásunk volt…” Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944/45-1955, magyar-angol-német nyelven
4.) 2010: Malenkij robot – Egyetlen bűnünk a származásunk volt c. kötet magyar-angol nyelvű kiadása, 2011-ben magyar-német bővített újrakiadás
5.) 2010: „Tőlünk színes a világ” színes kiadvány
6.) „Malenkij robot” interjúkötet: „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországban…”
7.) 2013: „Malenkij robot” interjúkötet, Zsiros Sándor: „Szemelvények a Gulag memoár-irodalmából” újrakiadatása

DVD kiadás kutató és kegyeleti utakról

 „Utak a gyökerekhez” – Időutazás, Donyec (2009)
 „Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” – Délvidék (2011)
 „Itt volt a végállomás” – Erdély és Felvidék (2011)
 „Idegen ég alatt” / „Unter fremdem himmel” – Ural (2012)

 Emléktábla elhelyezés:

1996. január 13-án a Szovjetunióba elhurcolt német polgári lakosság tiszteletére a Szigeti úti volt laktanya falán. Megemlékezés minden évben december 22-én. (A volt laktanya épületét lebontották, így a táblának jelenleg nincs helye.)
2009. november 21-én, Kárpátalján a szolyvai emlékparkban a „Malenkij robot”-ban elhunytak emlékére.

 Kiállítás

1995, 1996. Megyeháza Dísztermében német nemzetiségi festőművészek: Szirmayné Bayer Erzsébet és Kőnig Róbert.
2002. Nemzetiségi festőművészek kiállítása a Városházán.
2003. Egyesületünk Rendezvénytermében: Nemzetiségiek régi tárgyi emlékei.
2004. Egyesületünk Rendezvénytermében: Ma élő nemzetiségi alkotók művei.
2008. március 28. Nemzetközi nemzetiségi kiállítás sorozat: „Bányászat a képzőművészetben” a Rozsnyói Bányászati Múzeum vándorkiállítása.
2009. május 29. „Kárpát-medencei élő kulturális örökségünk”

 

 Kulturális program:

· Hagyományápolás: szokásokról, előadás és bemutató
· Német Polgárbál hagyományteremtő és jótékonysági céllal (1996-2011.) minden január harmadik szombatján.
· Közös program nemzetiségi egyesületekkel: ének-zene-tánc 2004. április 23., 2006. március 31 – április 7. 
· A hazai német nemzetiség 1000 éves történelmi áttekintése, zene, tánc, misztériumjátékok a Millennium jegyében (2000.)
· Minden évben egy német nemzetiségi tánccsoport bemutatása. (1996-tól)

 Klubfoglalkozások: Kisebb létszámú rendezvények, beszélgetések, illetve találkozás képviselőinkkel, képviselői fogadóórák. 

 Német Kör Baráti Köre beszélgető esték

– 
Előadás középiskolásoknak: február 25. a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban és Valeria Koch Iskolaközpontban, előadás és beszélgetés

 Önkéntesek bevonása a programokba, januárban, februárban német önkéntes fogadása, szeptembertől decemberig középiskolások és egyetemista önkéntesek fogadása

 Fontosnak tartottuk a kapcsolattartást más nemzetiségi és nem nemzetiségi egyesületekkel, programjaik nyitottak voltak mindenki felé, s mi is részt vettünk az általuk szervezetteken.

 Látogatás, vendégfogadás, folyamatos kapcsolattartás a külföldi testvéregyesületekkel.
Kapcsolatépítés anyaországbeli szervezetekkel.

 Sporttalálkozó: Fellbach-Stuttgartban, 2004. okt. 7-10.,
Kásádon pécsi nemzetiségi csoportokkal: 2006. június 24.

 Részvétel a nemzeti kisebbséget érintő témákban rendezett tanácskozásokon, előadásokon, rendezvényeken, valamint a demokrácia közvetett és közvetlen gyakorlása érdekében közgyűlésen, bizottsági üléseken, fórumokon, előadásokon valamint olyan vitafórumokon, melyek a nemzetiségek életében aktualitással bírnak. Pl.: nemzetiségi- és választási törvény törvénymódosítás tervezeteivel kapcsolatos állásfoglalásokban, Euroatlanti Integrációval kapcsolatos témákban, Emberi Jogi Munkacsoport Nemzetiségi Ügyekért Felelős Tematikus Munkacsoportban (2013)

 Tapasztalatcsere:Látogatás az EU intézményeiben, Brüsszelben, 2004. november 21-25. és 2006. március 31 – április 7. között Brüsszelben – Strassbourgban, valamint Eupenben a belga németek autonómia parlamentjében

 2008. Lap-Top diplomácia civil módra: Nemzetiségi Civil képviselet megteremtése és fenntartása érdekében az Európai Unió egyik központi székhelyén. 

 2008. április 8.-tól 15.-ig Ismerd meg Nyugat Európa nemzetiségeit: nemzetközi nemzetiségi tanulmányút Dél-Tirolba és Karintiába, a nyugat európai kisebbségi civil élet, a területi és a kulturális autonómia megismerése céljából. (része aKultúrák közti párbeszéd éve 2008 hivatalos programjának.)

 2008-ban részvétel szász földi tanulmányúton és kiállításon, az erdélyi szász kultúra és élet megismerése céljából.

 2010. április 18-22. Lap-Top diplomácia II. – Nemzetiségi Civil képviselet megteremtése és fenntartása érdekébenStrasbourgban

 2010. december 6-9. Kisebbségek Európáért – Európa a kisebbségekért: látogatás Brüsszelbe a 2011-es konferencia előkészítésére, találkozás az EU, EB és a brüsszeli Állandó Magyar Képviselet képviselőivel, lobbi az őshonos és történelmi kisebbségek ügyében

 Lap-Top diplomácia civil módra2013 Polgárság Európai Évéhez csatlakozó programszervezés, pályázatírás, Nemzetiségi Civil képviselet 

 Bemutatkozás Brüsszelben civil nemzetiségi szervezetként a Magyarországi Régiók Hete rendezvényen 2005. március 14-18.

 Előadássorozatainkat és nyelvtanfolyamainkat megkezdésük óta – a nagy érdeklődésre való tekintettel –folyamatosan szervezzük. 

 Működésünk alatt mindvégig igyekeztünk támogatni többek között alapítványunkon keresztül is a pécsi nemzetiségi óvodát és a nemzetiségi iskolákat. Kiadványainkat eljuttattuk az ország több német nemzetiségi iskolájába.


Aktív európai megemlékezés program

• „Itt volt a végállomás – A polgári lakosság internálása malenkij robotra a Szovjetunióba” projekt folytatása: Romániai (Május 05-09) és szlovákiai (Június 29 – Július 03) kényszermunkatáborok helyszíneinek felkeresése, megemlékezés.

• „Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” című projekt keretein belül további malenkij robottal kapcsolatos anyagok gyűjtése, emlékkonferencia és koszorúzás Erdélyi (Nagydisznód, Nagyenyed) és Vajdasági (Szabadka, Zombor) helyszíneken.

• „A Szovjetunióba elhurcolt civil lakosság mementói Magyarországon” programunk során további interjúk készítése a túlélőkkel, valamint online dokumentumtár és térkép létrehozása a magyarországi malenkij robot emlékhelyekkel, az elhurcoltak névlistáival.

• Sorsok kiállítás és előadás Sárospatakon (Április 8), előadás Gyulán (március 31)

• Gulag-tanulmányok. Workshop és szeminárium (május 9–12) Miskolci Egyetem

· 2008-tól a Malenkij Robot történetének intenzív kutatása, interjúk készítése, együttműködések határon belüli és határon túli, valamint nemzetközi szervezetekkel, levéltárakkal, a témát kutató történészekkel. EU-s támogatással kutatóút a Donyec medencébe (2009.) és az Uralba (2012.). 

• 
2013 November 22 – december 6-ig Trauma Kiállítás a Szovjetunióba hurcoltak emléknapja alkalmából, Pécsett a Nádor Galériában

• 
2013 November 23. Író-olvasó találkozó és előadások a magyarságot és a németséget érintő, a második világháború utáni elhurcolásokról, történészek és kutatók vetítéses előadásai a témában a Hotel Palatinus Nádor termében.

HÍD-ENCEF nemzetiségi ernyőszervezet létrehozásának kezdeményezése (1999., 2004.) 2006-ban bejegyezve.

2007. LEADER Programhoz való csatlakozás, a Siklós-Kistérségihez alapító tagként.

 

Egyesületünk támogatást a Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA) Miniszterelnöki Hivataltól, Kulturális Örökség Minisztériumától, Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól, Országgyűlés Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottságától, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivataltól, Baranya Megyei Önkormányzattól, Baranya Megyei Német Önkormányzattól, Pécs Megyei Jogú Várostól, valamint a Német Belügyminisztériumtól, az Európai Uniótól (EACEA) kapott – pályázatok révén. Esetenként kapunk más pályázati pénzforrásokból és az egyesületet támogatóktól.

Egyesületünk alapítványa 2006. december 31-ig: “A német oktatási centrumért alapítvány”

Kapcsolatban állunk több országos és nemzetközi nemzetiségi és egyéb NGO szervezettel.

Programjaink földrajzilag érintett területe:

Országos kiterjesztésű, de leginkább Pécs és Baranya megye térsége, ahol az országban legnagyobb számban él a németség.

Működésünkben és programjaink végrehajtásában segítséget megalakulásunktól évekig a Baranya Megyei Közgyűlés részéről kaptunk, szervezésben és a rendezvények helyszínének biztosításában, később Pécs Megyei Jogú Várostól, majd a Magyar Államtól 2001-ben helyiségjuttatással. Pályázat útján egyéb költségvetési szervektől, alapítványoktól, NCA-tól.

A nyelvoktatást segítő programok közül a könyvtári foglalkozás, a könyveket, a gyerekfolyóiratokat ismertette meg az óvodásokkal. Fejlesztette nyelvi és esztétikai érzéküket és segítette olvasóvá nevelésüket.

A kapcsolattartás anyaországbeli pedagógusokkal, lehetőséget teremtett új módszerek megismerésére, a nyelvtudás csiszolására, tapasztalatszerzésre.

Kapcsolattartásunk egyik fontos része a más kisebbségekkel közös program, egymás megismerése és megismertetése a cél.

A hagyományőrző rendezvények az identitást, az összetartozás élményét fejlesztik, a nyelv és kultúra jobb megismerését segítik elő.

A vitanap, a fórum, a konferencia az érdekvédelem terén, a kulturális autonómia megvalósításában nyújtott tájékoztatást, a párbeszéd lehetőségét, az érdekek egyeztetését.

A szociológiai felmérés alapján készülő nemzetiségi térkép nemcsak az önkormányzati kerületi határok módosítását szolgálja, hanem az olyan jellegű oktatási igényeket is alátámasztja, melyek nemzetiségi osztályok, illetve óvodák, iskolák létrehozására irányulnak a szülők részéről.

A tudományos szimpózium előadásainak kiadványa forrásanyaga a magyar iskoláknak: a multikulturális oktatási program kidolgozásához, illetve nemzetiségi oktatásnak: a népismeret tanításához szükséges tananyag elkészítéséhez.

Személyiségfejlesztő programmal eleinte az oktatásban dolgozók számára kívántunk segítséget nyújtani. A tréning sorántanultak segítik az oktatói, nevelői munkát. A későbbiekben a programba bevontuk gazdasági területen tevékenykedő tagjainkat, kisebbségi képviselőinket, a 2005-ös és 2007-es kommunikációs és önmenedzsment-fejlesztő tréninggel egyesületek együttműködési készségét kívántuk elősegíteni.

A kisebbségi önkormányzatban illetve Pécs Város Közgyűlésében 1994 óta bent vannak képviselőink.

Az Euroatlanti Integrációt elősegítő programok során a magyar nemzeti értékeken belül a nemzetiségi értékek megőrzésének fontosságát képviseljük és hangsúlyozzuk, s a híd szerepet, amely adott esetben fontos szerepet játszhat a csatlakozási folyamatokban és az együttműködésben. Ennek érdekében kezdeményeztük a HÍD-ENCEF létrehozását, mely célkitűzésével a nemzetiségi civil egyesületek ernyőszervezete lehet. Brüsszeli – strassbourgi újaink során a fenti célokról kívántuk tájékoztatni az EU intézmények képviselőit. Az ott szerzett tapasztalatainkat itthon igyekeztünk átadni nemzetiségi és nem nemzetiségi, valamint határon kívüli civil szervezeteknek.

Az oldal tetejére

Hozzászólás nem lehetséges.